Historie

Myšlenka založit v Neveklově tělocvičnou jednotu vznikla při sjezdu rodáků z Neveklova a okolí v srpnu 1896 při prvním veřejném cvičení Žižkovy župy.

Uvést myšlenku v život nebylo snadné a bylo nutno osobního nasazení jednotlivců, z nichž je třeba jmenovat zejména Františka Maříka (později první předseda Sokola), Aloise Platila, Václava Stacha, Jana Kotrbu a Bedřicha Votýpku. Již v listopadu 1896 se konala první valná hromada a Sokol čítal 24 činných a 18 přispívajících členů.

Slibný rozvoj neveklovské tělovýchovy, ale i divadelnictví na čas přerušila první světová válka. Po válce se do popředí dostala otázka výstavby vlastní sokolovny. Po mnoha jednáních a obtížích v letech 1922-1928 byla slavnostně otevřena 1. července 1928 nová sokolovna, která byla na tehdejší poměry velmi prostorná a moderní.

Rozvoj sportovní činnosti v meziválečném období (v Neveklově se provozovala kopaná, odbíjená, stolní tenis, házená, lední hokej, činný byl turistický a divadelní odbor) byl opět přerván nacistickou okupací – na Neveklovsku bylo zřízeno cvičiště SS. A nejen to – činní členové Sokola Antonín Dvořák, Rudolf Franzl, Karel Dušek a František Skopec byly zatčeni a deportováni do koncentračních táborů.

Po válce a návratu vystěhovaných občanů Neveklova se obnovil i společenský a sportovní život v neveklovském Sokole. Postupně bylo v parku vybudováno sportoviště s tenisovým kurtem, kluzištěm a veškerým zázemím. Úspěchy sklízeli i sokolští divadelníci. Výrazně se rozšířila členská základna Sokola.

V letech 1967-1969 proběhla rozsáhlá přístavba a rekonstrukce sokolovny. Bylo zřízeno přísálí a ubytovna, sauna, adaptovány byly i další prostory a byla položena nová podlaha.

Další důležitým mezníkem v moderních dějinách neveklovského Sokola byl rok 1991, kdy vznesla Česká obec sokolská požadavek na navrácení majetku (který jí ale nikdy nepatřil!). Výbor TJ Sokol Neveklov však požadavek neakceptoval, mj.proto, že ČOS nenastínila žádný tělovýchovný ani společenský program. Sokolovna a další majetek TJ Sokol Neveklov byl vždy majetekem této jednoty, což nakonec po pěti letech potvrdil soud, který definitivně zamítl žalobu ČOS o navrácení majetku.

V roce 2014 vzniklo nové společenstí - TJ Sokol Neveklov, spolek.

V letech 2014 - 2015 byla budova sokolovny v rámci operačního programu Evropské unie zateplena. Opateření spočívalo v zateplení obvodových stěn, výměny výplní, zatelplení stropu pod střechou a střešní konstrkuce.

V současné době je rozpracován projekt nových fotbalových kabin na hřišti v Neveklově.