KULTURNÍ AKCE

ZRUŠENO!!!!!

 

VALNÁ HROMADA TJ SOKOL NEVEKLOV

Výkonný výbor TJ Sokol Neveklov Vás srdečně zve na valnou hromadu TJ Sokol Neveklov, která se uskuteční

v PÁTEK 3. DUBNA 2020 od 19h v přísálí sokolovny.

 

Program:

1. zahájení

2 Volba komisí pro jednání

3. Zpráva o činnosti TJ Sokol

4. Zprávy jednotlivých oddílů

5. Zpráva o hospodaření TJ Sokol

6. Stanovisko revizní komise

7. Majetkoprávní záležitosti

8. Diskuse

9. Usnesení z valné hromady

10. Občerstvení a volná zábava