PRONÁJEM PROSTOR

HLAVNÍ SÁL

 

PŘÍSÁLÍ

 

SPOLEČENSKÁ  MÍSTNOST

+ kuchyň

 

FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ

 

PROSTOR (hřiště) před sokolovnou